W serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji . Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
PROGRAM PARTNERSKI

Regulamin dla osób prawnych i fizycznych
uczestniczących w programie partnerskim
witryny:
 www.algi24.com.pl.

1. Definicje.

Sklep Internetowy - Witryna WWW znajdująca się pod adresem www.algi24.com.pl.

Operator - Firma będąca właścicielem Witryny WWW i prowadząca Program Partnerski:
to i owo Małgorzata Białek
34-300 Żywiec, os. Reymonta 2
NIP: 553-001-09-31

Partner - Osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w Programie Partnerskim.

PP - Skrót nazwy Program Partnerski

2. Zasady ogólne

Partnerami mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które zaakceptują Regulamin Programu Partnerskiego. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne. Partner nie jest pracownikiem, przedstawicielem ani agentem Operatora. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Operatora ani Sklepu Internetowego. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego. Aby stać się Partnerem, należy zarejestrować się w sklepie www.algi24.com.pl i aktywować konto oraz wysłać zgłoszenie do Programu Partnerskiego

3. Polecanie klientów i identyfikacja Partnerów.

Każdy Partner otrzyma unikalny link polecający z identyfikatorem, jednoznacznie określający go w systemie informatycznym Operatora. Partner będzie polecał Klientów za pomocą Linków Partnerskich - hiperłącz prowadzących do witryny Sklepu Internetowego, zawierających Identyfikator Partnera. Polecenie Klienta uważa się za bezpośrednie w ciągu 100 dni od daty kliknięcia Klienta w Link Partnerski.

4. Wynagrodzenie dla Partnera.

Partnerzy wynagradzani są wyłącznie za zakupy poleconych przez nich Klientów. Wysokość wynagrodzenia dla Partnerów wynosi do 10% wartości zakupu dokonanego przez Klienta, liczone od kwoty netto, czyli bez podatku VAT. Wynagrodzenie naliczane jest w momencie zrealizowania transakcji i opłaceniu faktury/paragonu za Produkt przez Klienta. Partnerowi przyznawana jest prowizja, jeżeli Klient zakupił produkt bezpośrednio z polecenia Partnera (tj w ciągu 100 dni od Polecenia).

Partner nie jest wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych partnerów. Rejestracja w Programie Partnerskim jest bezpłatna i dobrowolna. Stan konta, zawierający sumę należnych Prowizji, Historia przyznanych Prowizji i Wypłat Partnera znajduje się w Panelu PP. Partner nie jest wynagradzany za zakup Produktów dokonanych przez niego samego. Prowizje wypłacane są Partnerowi w chwili, gdy osiągną one Kwotę Minimalną 100 zł brutto.  Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto bankowe lub przeznaczona na finansowanie bieżącego zakupu. W celu wypłacenia Prowizji, Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, wystawia Operatorowi Fakturę VAT lub Rachunek. Partner będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej ma jedynie możliwość zamiany zgromadznej kwoty na towar. Nie obowiązuje wtedy Kwota Minimalna. Partnerzy mogą zgromadzoną Prowizję wydać w sklepie www.algi24.com.pl. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest wypełnienie Zgłoszenia Wypłaty. W przypadku zwrotu produktu przez klienta w ramach gwarancji lub obowiązującego prawa, naliczone Partnerowi prowizje zostaną odliczone od stanu jego konta.

5. Metody promocji Produktów i Sklepu Internetowego.

Partner jest zobowiązany do używania materiałów reklamowych dostarczonych przez Operatora, i umieszczania ich w dowolnych miejscach w sieci, wiadomościach e-mail i innych. Operator nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu Sklepu Internetowego lub Produktów opublikowanych bez zgody Operatora poza jego stronami. Partner jest obowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną. Partner nie może promować Produktów ani Sklepu Internetowego na stronach, które łamią prawo polskie, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Sklepu Internetowego. Partner nie będzie promował witryny Operatora na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. Partner może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się Produktami lub Sklepem Internetowym. Miejsce promocji Produktów musi być pozbawione reklam związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Sklepu Internetowego.

6. Bezpieczeństwo danych.

Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta są wyświetlane na stronach Programu Partnerskiego. Operator ma obowiązek poinformować Partnera o fakcie nie uznania jakiejś części jego prowizji, a na żądanie Partnera wyjaśnić ten fakt. Operator dołożył wszelkich starań, aby zabezpieczyć bazy danych przed atakami na ich spójność i treść. Partner zgadza się na wysyłanie mu wewnętrznego biuletynu Programu Partnerskiego dotyczącego nowości, zmian i zawierającego przydatne porady oraz inne informacje związane z Programem Partnerskim i ofertami specjalnymi mającymi wpływ na skuteczność PP. Publikowanie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego jest niedozwolone, o ile przy danych informacjach nie jest zaznaczone inaczej.

7. Reprezentacja.

Partner będzie starannie promował Produkty oraz Sklep Internetowy zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Operatora, biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Operatora, bez zgody Operatora. Jeśli Partner zdecyduje się samodzielnie odpowiedzieć na pytanie klienta, jest zobowiązany zrobić to w sposób kulturalny i wyczerpujący wszelkie wątpliwości. Operator w takim przypadku służy dodatkową pomocą.

8. Dezaktywacja i skasowanie konta Partnera.

Nieprzestrzeganie zasad regulaminu będzie karane dezaktywowaniem konta. Na dezaktywowane konto nie wpływają żadne nowe środki. Dotychczas uzbierane nie są jednak kasowane. Partner ma prawo wypłacić środki skumulowane na dezaktywowanym koncie bez względu na to, czy przekroczyły one Kwotę Minimalną. Warunkiem wypłacenia wynagrodznia jest spełnienie warunków określonych w tym Regulaminie i spełnienie wszystkie wytycznych Operatora związanych z faktem dezaktywacji konta. Wers 2 pkt.8 nie dotyczy sytuacji, gdy likwidacja konta była spowodowana nieuczciwymi działaniami Partnera, które miały lub mogły mieć wpływ na wysokość prowizji należnej Partnerowi. Mowa tu o próbach włamania się do systemu Programu Partnerskiego lub Sklepu Internetowego, składaniu fałszywych zamówień i innych działaniach, które nie spowodowały faktycznego wpływu pieniędzy na konto Operatora lub spowodowały wpływ tylko tymczasowy. Operator jest zobowiązany w ciągu 7 dni poinformować Partnera o dezaktywacji jego konta oraz podać konkretne przyczyny takiego posunięcia odwołujące się do konkretnych działań Partnera niezgodnych z regulaminem lub prawem.Konto nieaktywne można aktywować jeśli Partner podpisze odpowiednie zobowiązanie w przypadku, gdyby został przyłapany na łamaniu regulaminu i wpłaci grzywnę jeśli Operator takową ustalił. Partner może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim wysyłając do Operatora pisemną prośbę o dezaktywacje konta. Równocześnie z wysłaniem prośby o zakończenie współpracy, Partner jest zobowiązany natychmiast zlikwidować wszelkie materiały promocyjne związane z Produktami i Sklepem Internetowym. Dezaktywacja konta w Programie Partnerskim i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.

9. Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany regulaminu.

Operator nie bierze odpowiedzialności za pominięcie Partnera w przypadku zmiany adresu IP Klienta lub nieprawidłowego odczytania skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej. Operator dołożył wszelkich starań, aby skrypty były kompatybilne z przeglądarkami używanymi przez co najmniej 90% polskich użytkowników Internetu. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnerów. Aktualny i obowiązujący Regulamin Operator publikuje na stronie www.algi24.com.pl

Tutaj możesz się zarejestrować.

Wyszukiwarka
Towar dnia
VITAL A
141,00 zł
Statystyki
Gości online: 0
NASI PARTNERZY
Strona ta jest prowadzona, zarządzana i stanowi własność to i owo Małgorzata Białek, Partnera CaliVita® International. Wyżej wymieniony Partner CaliVita® International ponosi wyłączną odpowiedzialność za poszczególne treści, jak i całkowitą zawartość strony internetowej. CaliVita® International ani żaden z jej oddziałów działających w poszczególnych krajach nie ponoszą odpowiedzialności za taką witrynę. Produkty w ofercie CaliVita®, występujące na tej stronie internetowej, posiadają status suplementu diety, odnoszą się do nich odpowiednie oświadczenia zdrowotne i nie mogą mieć zastosowania oświadczenia medyczne. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia lub informacja odnosząca się do któregokolwiek suplementu diety nie mogą zastępować porady lekarskiej.
Oferta przedstawiona w sklepie nie jest stanem magazynowym. Dostępność danego produktu można sprawdzić kontaktując się z obsługą.
Prześlij do nas swoje zapytanie, postaramy się pomóc. Pisz na: skliep(małpa)algi24.com.pl
Aktualna Data: 2022-01-23 18:48
Data Ostatniej Aktualizacji: 2022.01.03
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store - 5.0